Om oss

Synergi Prosjekt AS tilbyr ulike tjenester til eiendomsselskaper og private eiendomsbesittere med det formål om å bringe en eiendom eller et prosjekt et steg videre.

Image ofmannSynergi Prosjekt AS ønsker å se eiendommer i et tverrfaglig helhetsperspektiv hvor juridiske eiendomsforhold, planstatus, tomtens og byggenes tekniske tilstand, økonomi og markedsutsikter blir hensyntatt.
 

Synergi Prosjekt AS vil kunne benytte kvalifiserte samarbeidspartnere på fagfelt der kompetansen ikke finnes internt.

Synergi Prosjekt AS etterstreber i samarbeid med oppdragsgiver å finne riktig nivå på arbeidet i en tidlig fase for å unngå unødvendige kostnader.

Vi mener at i mange tilfeller er et tverrfaglig overblikk vel så viktig som et detaljorientert fokus innen et snevert fagfelt.