Byggesak

thumb3

Har dere behov for bistand i forbindelse med en byggesak? Vi er godkjent for ansvarsrett (Sentral godkjenning) som ansvarlig søker og kan være den rette til å fylle ut deres søknad.
 

  • Ansvarlig søker i byggesak
  • Bistand i forbindelse med bruksendring
  • Bistand i deling av grunneiendom
  • Bistand i seksjoneringssaker

Siden det er store variasjoner innen byggesaksbehandling med ulike tolkninger og praksis i forskjellige kommuner tar Synergi Prosjekt AS ikke ansvar for eventuelle forsinkelser eller kostnadsdrivende krav myndighetene måtte kreve i byggesakene. 

Sentral godkjenning:

Dersom din bedrift kvalifiserer til å få sentral godkjenning kan vi bistå med innsending av søknad til Direktoratet for Byggkvalitet, som administerer godkjenningsordningen.

  • Utarbeidelse av søknad om sentral godkjenning