Prosjektledelse

thumb4

Prosjekt- og byggeledelse kan kreve mye tid, og mange har behov for bistand til dette i en ellers travel hverdag.

Vi kan tilby:

  • Prosjektledelse innen eiendomsutvikling i tidlig fase.
  • Prosjekt- og/eller byggeledelse av små og mellomstore byggetiltak. (Koordinering og fremdrift)
  • Prosjektstøtte i større prosjektorganisasjoner.
  • Bistand til byggherrer ifbm. innhenting og sammenligning av ulike tilbud.

Prosjektledelse kan være så mangt, og det er ulik oppfatning i bransjen om hva en prosjektleder er og hva som er prosjektleders rolle og ansvarsområder. I tillegg er det selvfølglig ulike behov og krav fra prosjekt til prosjekt, tilpasset organisasjonen forøvrig.

 

Ta gjerne kontakt for å høre om ditt prosjekt er noe vi kan bistå med!