Prosjektutvikling

thumb2
Vi tilbyr tjenester primært innen eiendomsutvikling i tidlig fase, men kan også bistå i hele prosessen fra ide til ferdigutviklet prosjekt.

Av tjenester kan følgende tilbys:


  • Mulighetsstudier (med eller uten skisser)

  • Utviklingsideer
          -Synliggjøring av eiendommers potensial

          -Strategi for videre utvikling.

  • Analyse av eiendomsforhold
          -Eierforhold
          -Naboforhold
          -Tinglyste servitutter

          -Undersøkelser i eldre eiendomsarkiv/register
 

  • Plan- og reguleringsstatus.
          -Uutnyttet potensial på din eiendom?
          -Kommunale planer
          -Gjeldende reguleringsplaner


I noen tilfeller kan også Synergi Prosjekt AS være interessert i medeierskap i prosjekter.