Tomtesøk

 thumb1

På utkikk etter tomt?

Mange tomtetransaksjoner skjer idag utenfor annonsemarkedet, derfor kan leting etter rett tomt være en utfordrende og ikke minst tidkrevende oppgave. Vi bistår i søk etter egnet tomt etter oppdragsgivers valgte egenskaper. Vi kan bistå både private i jakt etter egnet boligtomt og næringsaktører i jakt etter tomt for utvikling til formål som:

 • Boligutbygging
 • Handel
 • Kontor
 • Logistikk
 • Helseformål
 • Massetak/massehåndtering
 • og/eller andre formål.

Ved tomtesøk forsøker vi i tidlig fase å legge vekt på risikofaktorer som kan være avgjørende for fremtidig utnyttelse av tomten som kan forsinke oppstart og i verste fall vanskeliggjøre en tenkt utnyttelse. Slike risikoforhold kan være:

 • Plan- og reguleringsstatus
 • Adkomst
 • Kulturminner
 • Naboforhold
 • Jordvern


Vi kan i de tilfeller kjøper ønsker full diskresjon i forbindelse med sine tomtesøk tilby dette.

Ved søk og eventuelt tidlig eierkontakt vektlegges profesjonalitet og ansvarlighet høyt. Vi etterstreber alltid en vinn-vinn situasjon hvor også selgers preferanser og ønsker blir forsøkt ivaretatt.


Registrer søk her!

 

Etter lokalisering:

Ved en riktig lokalisering kan vi i visse tilfeller også på vegne av oppdragsgiver bistå med en tidlig eierkontakt.

Eventuell kontraktsinngåelse og oppgjør foretas av godkjente eiendomsmeglervirksomheter eller av foretak i medhold av norsk advokat bevilling.