Verdier

Synergi Prosjekt AS vektlegger verdier høyt, og ønsker å fremstå som:
 


  • Ansvarlig
  • Ærlig
  • Helhetlig
  • Realistisk
  • Kreativ